Søk

Velkommen til Svensk-Norska Samarbetsfonden søknadsportal

Vi har for tiden ingen åpen utlysning

Ønsker du å sende inn en rapport?

Sluttrapporten blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen etter sluttdatoen dere satt for prosjektet. Vi sender deg en epost når tiden er inne.